Ritalin

Ritalin er et af de produkter bliver brugt som ADHD medicin. Ritalin er et lægeligt produkt der bliver brugt til medicinering af mange forskellige former for sygdomme. Som enhver anden medicin har Ritalin også et lægeligt navn, det lægelige navn er Methylphenidat.

En af de sygdomme det hyppigt bliver brugt til at medicinere mod, er den udbredte sygdom ADHD. Mellem to og fire procent af alle børn lider af sygdommen. Når man vælger at benytte sig af dette produkt til medicinering af en patient der har ADHD bruges det for at øge opmærksomheden og koncentrationen hos den enkelte person.

Dosering af Ritalin til børn og unge

Når barnet starter på medicinering skal barnet starte ud med en dosis på 5 mg (kilde: Medicin.dk), som skal indtages 1-2 gange i døgnet. Hver uge skal denne dosis øges med mellem 5-10 mg om ugen. Man fortsætter med at hæve denne dosis hen til man rammer 1,2 mg pr. kg legemsvægt. Denne dosis deles så ud i 3-4 mindre doser som bliver indtaget i kapsler som udløser det i kroppen. Kapslerne indtages 1-2 gange om dagen alt efter størrelse på barnet, og behovet for medicin.Ritalin

Der er dog nogle bivirkninger man skal tage højde for når man har med denne form for medicin at gøre. Ritalin kan gå ind og give søvnforstyrrelser. For at undgå søvnforstyrrelser anbefales det at den sidste kapsel man indtager, senest bliver indtaget 4-5 timer før sengetid.
Hvis man har svært ved at sluge kapslerne, kan de åbnes og indholdet af kapslerne kan drysses på morgenmad. Det anbefales at man drysser det på yoghurt. Husk at kapslerne ikke må tygges eller på anden måde knuses.

Vær opmærksom ved brug af Ritalin

Når man bliver medicineret med dette produkt kan man risikere flere bivirkninger. Ritalin kan bla. fremkalde angst, aggressivitet, psykoser, manier eller selvmordstanker. Hvis man oplever nogle af disse ting er det vigtigt at man tager kontakt til en læge og bliver undersøgt.

Inden man begynder i behandling skal man tjekkes for om ens blodtryk er i orden. Det anbefales at man også får et grundigt tjek af hjertets funktiondygtighed, samt de symptomer der kan være årsag til, at man lider af en form for psykiske lidelser.
Når man er i behandling med Ritalin i længere tid, som man typisk er hvis man lider af ADHD, så skal man jævnligt have tjekket blodtryk for at være sikker på at kroppen ikke tager skade af medicinen.

En gang om året bør der blive undersøg,t om der stadigvæk er brug for behandling med Ritalin. Dette gøres ved at man afbryder behandlingen i et stykke tid, og observerer hvordan den enkelte person reagerer på det periode uden medicinering. Hvis personen fungerer normalt bliver behandlingen stoppet.

Når det er børn der er i behandling skal vægt og højde kontrolleres tit for derved, at kunne dosere den rigtige mængde medicin til behandling. Når man lider af ADHD, og får medicin for det, er det vigtigt at man får den rigtige mængde af det. Det er derfor det er vigtigt at sørge for, at man bliver målt og vejet jævnligt, så doseringen af Ritalin bliver korrekt udmålt.